Rozdíl mezi amuletem a talismanem

Amulet a talisman jsou v magické praxi velmi rozšířené, přesto se často zaměňují. Níže vám vysvětlím v čem je jejich rozdíl.

Amulet

Původ slova amulet pochází z latinského amuletum, to znamená objekt, který ochraňuje. To pochází ze slovesa amoliri – odsunout, odstranit. Amulety tedy používáme ve chvíli, kdy se chceme před něčím chránit nebo chránit náš domov.

Amulet nás může chránit celkově před negativní energií. Amulet může být zaměřený přímo proti určitému zdroji – proti nemoci, nenávisti, pomluvám. Nejčastější jsou domácí amulety – proti přírodní katastrofě, negativním energiím a tak domácí ochranný amulet zavěšený nade dveřmi chrání náš domov před všemi nezvanými hosty.

Talisman

Talisman jehož název vznikl z arabského slova talasm a z řeckého telos ‚cíl nebo dokončení magického rituálu‘) je  obvykle uměle vytvořený předmět / artefakt sloužící k přitahování pozitivních energií ( štěstí, zdraví, lásku …) svému majiteli. A často využíván při práci s energií k různým rituálům.

Stručně řečeno amulet ochraňuje, tím že odsunuje vše zlé pryč, talisman přitahuje magické energie.

Všechny amulety i talismany vyrábím budoucímu majiteli přímo na míru. Používám u toho všude přítomnou energii vesmíru, kamenů a run.